«Риал Истейт» ЖШС-нің тарифтері

 

 

 

 

 

 

Қамтамасыз ету түрлері

Тариф, теңге

 

1

ҚҰРЫЛЫС САЛУҒА
АРНАЛҒАН ЖЕР ТЕЛІМІ
(ЖТҚ)

 

 

 

бір объект үшін 10 соттыққа
дейін

24 000

 

 

бір объект үшін  10 - 20 соттыққа дейін

30 000

 

 

бір объект үшін 20 - 50 соттыққа дейін

42 000

 

 

бір объект үшін 50 соттықтан
бастап

60 000

 

1.1

ҚҰРЫЛЫС САЛУҒА
АРНАЛҒАН ЖЕР ТЕЛІМІ
(КТҚжәне коммерция)

 

 

 

 

бір объект үшін 10 соттыққа
дейін

60 000

 

 

бір объект үшін  10 - 20 соттыққа дейін

90 000

 

 

бір объект үшін 20 - 50 соттыққа дейін

180 000

 

 

бір объект үшін 50 соттықтан
бастап

180 000 бастап

 

2

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ
ЖЕР ТЕЛІМІ

 

 

 

бір объект үшін 10 га дейін

48 000

 

 

бір объект үшін  10 -100 гадейін

96 000

 

 

бір объект үшін  100 -1000 гадейін

180 000

 

 

бір объект үшін 1000 га бастап

240 000

 

3

ПӘТЕР

 

 

 

бір объект үшінбір бөлмелі

12 000

 

 

бір объект үшінекі бөлмелі

12 000

 

 

бір объект үшінүш бөлмелі

12 000

 

 

бір объект үшінкөп бөлмелі

24 000

 

4

ЖЕР ТЕЛІМІ БАР ТҰРҒЫН
ҮЙ

 

 

 

бір объект үшін 100 шдейін

24 000

 

 

бір объект үшін 100 - 200 шбастап

36 000

 

 

бір объект үшін200 - 300 шбастап

42 000

 

 

бір объект үшін 300 шбастап

60 000

 

5

ЖЕР ТЕЛІМІ БАР ТҰРҒЫН
ЕМЕС ҮЙ-ЖАЙ НЕМЕСЕ ҒИМАРАТ
(ғимараттар кешені)

 

 

 

бір объект үшін 100 шдейін

60 000

 

 

бір объект үшін 100 -500 шбастап

84 000

 

 

бір объект үшін 500 -1000 шбастап

156 000

 

 

бір объект үшін 1000 -5000 шбастап

360 000

 

 

бір объект үшін 5000 шбастап

360 000 бастап

 

6

ҚҰРЫЛЫСЫ САЛЫНЫП
ЖАТҚАН ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІСІН ТАЛАП ЕТУ ҚҰҚЫҒЫ
(ҚҰРЫЛЫСҚА ҮЛЕСТІК ҚАТЫСУ)

 

 

 

 

 

1-5 бөлімдерді қараңыз

1-5 бөлімдерді қараңыз

 

7

ЖЕР ТЕЛІМІ БАР, ҚҰРЫЛЫСЫ
АЯҚТАЛМАҒАН
ОБЪЕКТ

 

 

 

4-5 бөлімдерді қараңыз

4-5 бөлімдерді қараңыз

 

8

ҚҰРЫЛЫСТАР ЖӘНЕ
ТАБЫСТАУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ

 

 

 

резервуарлар мен бункерлер бір объект үшін

30 000

 

 

көпірлер мен тоннельдер бір объект үшін

180 000

 

 

құбырлар мен
жерасты желістер
бір км үшін

60 000

 

 

құбырлар мен жерүсті
желістер бір
км үшін

60 000

 

 

ішкі т/ж және автожолдар: тұйықтар, өтетін
жолдар бір
км үшін

96 000

 

 

сыртқы т/ж және автожолдар: объектіден объектіге/трассаға/магистральғадейінбір км үшін

96 000

 

9

ӘУЕ, ТЕҢІЗ/ӨЗЕН КЕМЕЛЕРІ, ҒАРЫШ

ОБЪЕКТІЛЕРІ

 

 

 

 

әуе кемелері бір данасы үшін

180 000

 

 

теңіз/өзен кемелері
бір данасы үшін

180 000

 

 

ғарыш объектілері бір
данасы үшін

келісімді баға

 

10

КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ
ЖӘНЕ
ТЕХНИКА

 

 

 

жеңіл автокөлік құралдары
бір данасы үшін

12 000

 

 

жүк автокөлік құралдары
мен
автобустар бір данасы үшін

12 000

 

 

жүк автотіркемелері бір
данасы үшін

12 000

 

 

ауылшаруашылық және
құрылыс-жол
техникасы бір данасы үшін

24 000

 

 

тау техникасыбір данасы үшін

60 000

 

 

теміржол вагондары бір данасы үшін

24 000

 

 

локомотивтер (тепловоздар, электровоздар) бір
данасы үшін

60 000

 

11

МАШИНАЛАР МЕН ЖАБДЫҚ, ОФИСТІК ТЕХНИКА МЕН
ЖИҺАЗ

 

 

 

сериялық жабдық (станоктар) бір данасы үшін

8 400

 

 

арнайы жабдық бір данасы үшін

12 000

 

 

технологиялық желіс бір данасы үшін

120 000

 

 

офистік техника мен компьютерлер бір данасы үшін

240

 

 

жиһаз және құны
аз басқа да заттар бір данасы үшін

240

 

12

ТАУАР-МАТЕРИАЛДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР

 

 

 

100 атауға дейін бағалау туралы бір есеп
үшін

180 000

 

 

100 - 1000 атаудан бастап бағалау туралы бір есеп үшін

360 000

 

 

1000 атаудан бастап бағалау туралы бір есеп үшін

840 000

 

 

жанар-жағар материалдары
бағалау туралы бір есеп үшін

120 000

 

 

дәнді дақылдар бағалау
туралы бір есеп үшін

120 000

 

13

АУАЛШАРУАШЫЛЫҚ МАЛ

 

 

 

ірі қара мал, жылқылар,
түйелер бір басы үшін

300

 

 

ұсақ қара
мал, шошқалар бір басы үшін

300

 

 

құс бір басы үшін

30

 

14

КЕЛІСІМШАРТ\ШАРТ БОЙЫНША МҮЛІКТІК
ҚҰҚЫҚТАР
(ТАЛАП ЕТУ ҚҰҚЫҚТАРЫ)

 

 

 

өнімді іске асыруға
немесе қызметтер көрсетуге бір келісімшарт/шарт үшін

келісімді баға

 

 

жылжитын және жылжымайтын
мүлікті жеткізу/сатып алу бір келісімшарт/шарт үшін

келісімді баға

 

 

дебитор үшін дебиторлық берешек

келісімді баға

 

15

ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҚТАРЫ

 

 

 

металлдар бір объект үшін

келісімді баға

 

 

көмірсутектер бір объект үшін

келісімді баға

 

 

көмір және басқа
да
энергетикалық шикізат бір объект үшін

келісімді баға

 

 

руда емес және құрылыс материалдары бір объект үшін

келісімді баға

 

16

МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС

АКТИВТЕР ЖӘНЕ ЗИЯТКЕРЛІК
МЕНШІК

 

 

 

бір объект үшін

келісімді баға

 

17

МҮЛІКТІК КЕШЕН

 

 

 

құрамдастарына
байланысты, жоғарыдан қараңыз

келісімді баға

 

18

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР
ЖӘНЕ ШАРУАШЫЛЫҚ СЕРІКТЕСТІКТЕРДЕГІ ҮЛЕСТЕР

 

 

 

акциялар бағалау туралы бір есеп үшін

келісімді баға

 

 

облигациялар бағалау туралы бір
есеп үшін

келісімді баға

 

 

мемлекеттік бағалы қағаздар
бағалау туралы бір есеп үшін

келісімді баға

 

 

шаруашылық серіктестікке қатысу
үлесі бағалау туралы бір есеп үшін

келісімді баға

Тарифтер іссапар шығыстары ескерілмей, тұрпатты объектілер үшін көрсетілген..